Mål och vision

  • Att investera i den yngre generationen i form av god uppfostran utbildning och arbetstillfällen .
  • Att hjälpa föräldrar kunna hjälpa sina barn i form av läxhjälp, föräldrautbildning och arbetstillfällen.
  • Att tillsammans med andra goda krafter i vårt samhälle bekämpa utanförskap och sociala orättvisor.
  • Att förstärka och bevara våra ungas och vuxnas identitet genom utbildning, kultur och tradition.
  • Att verka för humanistiska värden så som demokrati, mänskliga rättigheter, global solidaritet och rättvisa.

Vår värdegrund

De värden vi har gemensamt på vår skola delar vi med de demokratiska värderingar som ska råda i hela vårt samhälle. Dessa värden bygger på respekten för mänsklig värdighet, om att alla människor har ansvar för sig själva och varandra.

Vår värdegrund utgår därför från de rättigheter och skyldigheter som finns inskrivna i vår grundlag:

  • yttrandefrihet
  • åsiktsfrihet
  • religionsfrihet
  • informationsfrihet
  • föreningsfrihet

You should write my essays online learn how long they’ve been in business.