Vårt värdegrund

Vår värdegrund utgår därför från de rättigheter och skyldigheter som finns inskrivna i vår grundlag

Utbildning

Läxhjälp

Idrott

Vårt mål är att verka för humanistiska värden så som demokrati, mänskliga rättigheter, global solidaritet och rättvisa.